Pr. 15. oktober 2021 er Formula Leasing A/S ifølge lovgivningen forpligtet til at gennemføre en komplet kreditværdighedsvurdering af alle privatkunders økonomiske forhold samt betalingsevne. Hidtil har det været tilstrækkeligt at indhente privatkunders indtægtsgrundlag, men i henhold til seneste regulering, skal udgifter også indhentes og dokumenteres.

Kreditværdighedsvurderingen tjener det formål at sikre, at vores privatkunder er i stand til at betale de månedlige leasingydelser og ikke kommer i økonomiske problemer.

Kreditværdighedsvurderingen skal foretages ved etablering af enhver ny leasingaftale og der er således ikke forskel på, om man er tidligere, nuværende eller ny kunde hos Formula Leasing A/S.

Formula Leasing A/S følger den fælles vejledning om kreditværdighedsvurdering fra Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden og samarbejder med virksomheden Uniify, som har udviklet en online-løsning, der indhenter og verificerer privatkunders indtægter og udgifter. Via MitID-samtykke til henholdsvis eSkatData og bankoplysninger indsamler Uniify de nødvendige oplysninger og opstiller et budget samt beregner rådighedsbeløbet pr. måned. Formula Leasing A/S modtager det beregnede budget og foretager dernæst den endelige kreditvurdering.

Det er vigtigt at understrege, at Formula Leasing A/S ikke modtager oplysninger om enkelte transaktioner, men kun samlede omkostninger grupperet i henhold til budgettet. Vi gør desuden opmærksom på, at leasingrådgivere ikke har adgang til privatkunders budget og økonomiske forhold, da kreditværdighedsvurdering foretages af Formula Leasing A/S’ kreditafdeling.

Kunders oplysninger bliver behandlet på baggrund af afgivet samtykke. De behandles fortroligt og såfremt samtykket trækkes tilbage eller en kreditværdighedsvurdering ikke resulterer i en leasingaftale, vil oplysningerne blive slettet.

Formula Leasing A/S og Uniify er godkendt af Finanstilsynet til at indhente oplysninger fra banker og eSkatData.